Sälja

Sälja

Det är inte ovanligt att det uppstår en rad frågor inför en stundande försäljning. Genom att ta del av informationen här nedan så lär
du dig mer om vad som är bra att tänka på vid en fastighetsaffär.

Energideklaration

Att energideklarera byggnader är inte enbart en svensk företeelse, utan en del av EU´s miljömål om att minska energianvändningen och främja..

.. Läs mer

Visningen

Mäklaren är professionell och kan ge en objektiv visning där spekulantens egna idéer ges utrymme. Spekulanten kan då lättare slappna av och ställa frågor...

.. Läs mer

Budgivning

Det finns inga i lag bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt. Ofta uppstår en budgivning ..

.. Läs mer

Försäkring

Försäkringen får ingås av fysiska personer och dödsbon. Även av försäkringsbolaget godkända juridiska personer kan ingå försäkringsavtal ..

.. Läs mer